Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Stollia fasciolatus Stål, 1876.

Reference: Stål, C. 1876, Enumeratio Hemipterorum, Bidrag till en förteckning öfver alla hittills kända Hemiptera, jemte systematiska meddelanden, 5 - Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny Följd, Fjortonde bandet, N:o 4. p. 81.
Return to species-list.