Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Phyllocephala fasciata Stål, 1854.

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången p. 224.
Return to species-list.