Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Daerocoris fraudans Stål, 1860.

Reference: Stål, C. 1860, Bidrag till Rio Janeiro-Traktens Hemipter-Fauna - Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Ny Föld, Andra bandet, Andra häftet, 1858. p. 52.
Return to species-list.