Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Paramecocoris ellipticus Stål, 1854.

syn to Paramecocoris atomarius Dallas, 1851

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången pp. 215-216.
Return to species-list.