Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Cyllecoris dispar Boheman, 1852.

Reference: Boheman, C. H. 1852, Nya Svenska Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar nionde årgången, No. 4, p. 72.
Return to species-list.