Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Lamus dallasi Stål, 1854.

syn to Haplosterna delegorguei Spinola, 1852

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången p. 222.
Return to species-list.