Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Aethus difficilis Stål, 1854.

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången pp. 214-215.
Return to species-list.