Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Acanthiscium dimidiatum Stål, 1859.

syn to Acanthiscium maculatum Amyot & Serville, 1843.

Reference: Stål, C. 1859, Till kännedom om Reduvini - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar sextonde årgången, No. 8, pp. 376-377.
Return to species-list.