Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Reduvius convivus Stål, 1859.

syn to Zelus erythropterus Burmeister, 1834.

Reference: Stål, C. 1859, Till kännedom om Reduvini - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar sextonde årgången, No. 4, p. 201.
Return to species-list.