Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Sphaerocoris caffer Stål, 1854.

syn to Sphaerocoris testudogrisea de Geer, 1773

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången p. 210.
Return to species-list.