Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Reduvius costalis Stål, 1867.

syn to Rhynocoris fuscipes (Fabricius, 1787)

Reference: Stål, C. 1867, Bidrag till Reduviidernas kännedom - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tjugondetredje årgången, N:o 9, pp. 285.
Return to species-list.