Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Aricosus cliens Stål, 1859.

syn to Zelus elevatus Fabricius, 1803.

Reference: Stål, C. 1859, Till kännedom om Reduvini - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar sextonde årgången, No. 4, p. 198.
Return to species-list.