Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Gonielytrum circuliventre Stål, 1854.

syn to Natalicola delegorguei Spinola, 1852

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera från Cafferlandet - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tionde årgången pp. 213-214.
Return to species-list.