Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Hammacerus chilensis Stål, 1859.

syn to Microtomus gayi Spinola, 1852

Reference: Stål, C. 1859, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången p.443.
Return to species-list.