Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Rhyparochromus cribratissimus Stål, 1859.

Reference: Stål, C. 1859, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången pp.440-441.
Return to species-list.