Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Dysdercus concinnus Stål, 1861.

Reference: Stål, C. 1861, Nova methodus familias quasdam Hemipterorum disponendi - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar adertonde årgången p. 198.
Return to species-list.