Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Capsus constrictus Boheman, 1852.

Reference: Boheman, C. H. 1852, Nya Svenska Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar nionde årgången, No. 4, pp. 74-75.
Return to species-list.