Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Borborotrephes cupreomicans Stål, 1854.

syn to Belostoma suspinosum bifoveolata Spinola, 1852

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar elfte årgången N:o 8. p. 240.
Return to species-list.