Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Harpactor bituberculatus Stål, 1859.

syn to Rhynocoris obtusus de Beauvois, 1805

Reference: Stål, C. 1859, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången p.446.
Return to species-list.