Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Coptosoma bimaculicollis Stål, 1859.

syn to Coptosoma transversa Westwood, 1837

Reference: Stål, C. 1859, Hemipterologiska bidrag - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar femtonde årgången p.433.
Return to species-list.