Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Aradus bimaculatus Reuter, 1872.

Reference: Reuter, O. M. 1872, Skandinaviens och Finlands Aradider - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar tjugonionde årgången, No. 5, pp. 58-59.
Return to species-list.