Swedish Museum of Natural History

Types of Heteroptera


Dysdercus albidiventris Stål, 1854.

syn to Dysdercus mimus Say, 1832

Reference: Stål, C. 1854, Nya Hemiptera - Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar elfte årgången N:o 8. p.236.
Return to species-list.