Entomologisk Tidskrift

Allmän information

Grundad år 1880. Se Sveriges entomologiska förening

Utgivare

Sveriges Entomologiska Förening

Program

Entomologisk Tidskrift publicerar originalarbeten och översiktsartiklar i entomologi som är av svenskt eller nordiskt intresse

Huvudredaktör

Mats Jonsell, SLU Department of Entomology, Box 7044, 750 07 Uppsala. Telefon: 018 - 67 28 76; fax: 018 - 67 28 90

Prenumerationskontor

Sveriges Entomologiska Förening, c/o Niklas Jönsson, NRM, Sektionen för entomologi, Box 50007, 104 05 Stockholm. Telefon: 08-5195 5175; e-mail: Niklas Jönsson

Sektionen för entomologis välkomstsida

NRM:s välkomstsida


/en/et.html.se
Senaste uppdatering: 5 maj 2004
Ansvarig för denna sida: Bert Gustafsson
Lämna kommentarer om NRM:s webresurs här.