Ekoparkens
Insekter

 
 

 Karta över Ekoparken - omritad och modifierad efter Ekoparken

Vinjettinsekten er den knappt centimeterstora snedfläckpraktmalen Epicallima (Dafa) formosella. Den har sin svenska huvudförekomst i Ekoparken. Den påträffas mitt i sommaren sittande på barken av grova gamla ekar (se vinjetten).    
Listor över de insekter som hittills har påträffats i Ekoparken, Stockholm, presenteras under respektive rubrik. Listorna bygger huvudsakligen på material i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Museet är placerat i Frescati (se kartan). nbsp; Hymenoptera - gaddsteklar
Lepidoptera - fjärilar

Orthoptera - gräshoppor


För den som vill läsa lite mera om Ekoparken rekommenderas:
WALDENSTRÖM, H. & SANDBERG, G., 1992, Projekt Ekoparken - Stockholms gröna lunga. - Fauna och flora , 87 (1): 1-14.


Swedish Museum of Natural History Entomology Department


/en/ekop-ins.html.se
Last updated August 22 2000
Comments about this page.
Comments about the NRM Website.