Svensk fjärilskatalog

Bert Gustafsson

Catalogus Lepidopterorum Sueciae har redigerats av ovanstående. Som en service till de som har tillgång till internet kan denna katalog nu hämtas fram uppdaterad med nya landskapsuppgifter samt tillkommande arter. Hos denna reviderade lista överensstämmer inte artnumreringen med den tryckta originalupplagan. Uppgifterna till uppdateringen kommer från den årliga publiceringen i Entomologisk tidskrift.


NRM:s välkomstsida


Ansvarig för denna sida: Bert Gustafsson

Catalogus Lepidopterorum Sueciae

"CATLEP2003" är en landskapsförteckning som tar upp samtliga i Sverige påträffade fjärilar. I "CATLEPARTAL" har landskapsförtkortningarna ersatts med det årtal vid vilken arten har publicerats i Entomologisk tidskrift. Detta gäller fr o m 1974 och framåt. Fynd före 1974 är markerade med landskapsförkortning. Senast uppdaterad: juni 2014. Excel-fil